Trong vài năm gần đây công nghệ phát triển rất nhanh và nó ảnh hưởng lên cuộc sống rất nhiều, từ đó dẫn đến việc thay đổi thói quen sinh hoạt, cách làm việc và cách giao tiếp xã hội. Có nhiều nghề nghiệp mới được sinh ra, không cần đến công ty, không cần gặp đồng nghiệp, đối tác, khách hàng…họ gặp gỡ và làm việc với nhau ở trên “mây”, khi đó ngôi nhà là nơi vừa làm việc, vừa sinh hoạt, vừa học tập, vừa giải trí.

 

Style Selector