Diện tích đất 100 m2
Tổng diện tích sàn 120 m2
Diện tích xây dựng 60 m2
Loại công trình Nhà Phố

 

Style Selector